2013 LYS Edebiyat Soru ve Çözümleri

Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
Sorular

Sponsorlu Bağlantılar 
Cevaplar
Çözümler
 

1.
İç uyum ve müzikalitenin eksikliği, şiirde ahenk ve ses yoksunluğunu anlatmaktadır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
2.
IV sadece mimarlıkla ilgili bir cümle, diğer mesleklerle ilgili herhangi bir ifade kullanılmamış.
Cevap. D
Soruya Geri DÖN
3.
II’de dergilerde sorunların toplumsal boyutundan fazlasına değinilmemesi, IV’te ise gerçeği gösterebilecek bir kaynak olmaması eleştirilmiş.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
4.
Konuya girişin yapıldığı ilk cümlede sadece mesleğe duyduğu sevgi verilmiş, kazanım ifadesi yok.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
5.
a) bul-untu: fiil kökü
b) kur-untu: fiil kökü
c) süpür-üntü: fiil kökü
d) bağ-ıntı: isim kökü
e) boz-untu: fiil kökü
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
6.
I) pembeli mavili ortancalar: belirtisiz nesne / sıfat tamlaması
II) gölgede büyümek: belirtisiz nesne
III) saksılar: belirtisiz nesne
IV) sulak yerleri seven Japon şemsiyelerini: belirtili nesne / sıfat tamlaması
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
7.
I) -e kadar: edat
II) en: üstünlük zarfı
III) gösteril-en: sıfat-fiil
IV) ziyaret etmek: birleşik fiil
V) gerçek: isim kökü
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
8.
a) ilgi eki olan -ki kullanılmamış.
b) uzak-ım, rüzgar-dır
c) şiirler-im
d) azalacak-ım
e) gibi
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
9.
I) “seç-ince, ayırabil-ecek” fiilimsilerinin yer aldığı tek yüklemli bu cümle birleşik yapılıdır.
II) yer verdim: fiil cümlesi
III) oynadım: yüklem / zevk ve istekle: nasıl oynadım sorusunun cevabı zarf tümleci
IV) mesleğime: “neye ihanet saydım” sorusunun cevabı dolaylı tümleç / meslek-im-e sadece çekim ekleri almış olduğu için basit sözcüktür.
V) “gereğini zamanında yapıp son vermeyi başardığım için” edat grubunun içinde yap-ıp zarf-fiili ile ver-me-yi isim-fiili yer almaktadır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
10.
Verilen cümlede ve B seçeneğinde özneyi vurgulamak, onun diğer öğelerle anlam karışıklığı yaratmasını engellemek amacıyla noktalı virgül kullanılmıştır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
11.
I’den III’e kadar şiir ve sözcük arasındaki ilişki anlatılmış. IV’ten itibaren ise şair ve dil arasındaki ilişki anlatılmaya başlanmış.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
12.
Sanatçının birkaç değişikliğe başvursa da gerçeklerden yola çıktığının anlatıldığı bu paragrafta, sanatçının nasıl bir insan olduğu ile ilgili olan III düşüncenin akışını bozmaktadır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
13.
Otobiyografi kişinin kendi yaşamını anlatmasıyla oluşur. Yazar neden böyle bir hisse kapıldığını bize eklememiz için verilen cümlede açıklamış. Bu nedenle cümle I’den hemen sonra gelmeli.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
14.
a) Postacılar yani “onlar” öznesi söz konusu.
b) 2. cümle cevap istenmeyen bir soruyla düşündürme amaçlanmış.
c) Postacıların şimdiki zamanı ile eski zamanları karşılaştırılmış.
d) Son cümledeki “bundan dolayı” sözleri neden-sonuç ilişkisini yansıtmaktadır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
15.
a) 3. cümlede yaşam maskeli baloya benzetilmiş.
b) Olay anlatımı olmadığı için öyküleme söz konusu olamaz.
c) “boy boy, renk renk; güleç, kızgın maskeler”
d) Maskeler tasvir edilirken örneklemeler yapılmış.
e) güleç-kızgın
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
16.
a) “allak bullak eder” ifadesi sarsıcılık
b) şiir ve kural yan yana getirilemeyecek iki sözcükse, şiir kalıplara sığdırılamaz
c) şiir söz konusuysa dış dünyayı sonsuzluğa açmak gerektiği söylenmiş
e) söz sanatlarının, edebiyatın uçurtmasına takılmasından bahsedilmiş
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
17.
a) son üç cümle rüyaların işlevleri
b) son iki cümle yazılarında rüyaların yeri
c) 2. cümlede rüyalar yolula ruhumuzla yüzleşmek
d) psikolojik çözümleme veya geleneksel rüya yorumları
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
18.
a) “nesnel” bakış açısısıyla kişilerin seçimi
c) Röportaj kişilerinin edebiyat tarihini yorumlamaları
d) “bambaşka açılardan ele alınması”
e) her görüşten edebiyatçı yer aldığına göre düşünceleri değil, edebi yönleri önemli görülmüş
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
19.
a) ilk cümlede kurgulanmadığı, yani önceden tasarlanmadığı söylenmiş.
b) anlattıklarını yaşar gibi yazdığını söylediğine göre, kişilerinin gerçekliğine inanmaktadır.
d) karakterlerinin “bizden insanlar” olduğunu söylemiş
e) karakterleri ve yolculuklarını yönlendiremediğini belirtmiş
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
20.
İlk aşamada iki ev eşyalar, yapılar, renk ve boyut açısından farklı olmaları yönüyle karşılaştırılmıştır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
21.
Son cümlede şarkı bozuk olunca evde kalınmadığı belirtildiğine göre, müziğin güzelliği ile ortam arasında olumlu bir ilişki vardır.
Cevap:  E
Soruya Geri DÖN
22.
İlkinde şiir ve yazının amacının insanın karmaşıklığını anlatmak olduğu söylenmiş. İkincisinde de gönül bahçesinden bahsedilmiş. Dolayısıyla şairin hareket noktası insanın iç dünyasıdır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
23.
a) “er-, sor-, ver-” köklerdeki aynı “-r” sesi yarım kafiyeyi oluşturur.
b) 6+5 11′li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
d) Eleştiri içerikli olduğu için satirik
e) İlk üç dize uyaklı olduğu için uyak örgüsü aaab
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
24.
E seçeneğinde söz sanatı kullanılmamıştır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
25.
Duyguların coşkun bir söyleyişle anlatımı söz konusu olduğu için lirik şiirdir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
26.
Ozanlar namın yanında nesir de kullanmışlardır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
27.
Nazireler başka bir şairin şiirine karşılık olarak yazıldıkları için taklit dönemi ürünü olmaya uygundur.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
28.
Özlü ve güzel anlamlı beyitlere “mısra-i berceste” denir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
29.
a-I, b-V, c-III, d-II
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
30.
Münazara tanıtılmıştır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
31.
b) Atın koşmasını uçma eylemiyle anlattığı için mübalağa
c) Kuşların insana özgü küsme eylemini gerçekleştirmesi teşhis
d) gerçek-hayal tezatı
e) Düşman tekmesi gül yaprağına benzetilmiş.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
32.
Halk şiirinde de Divan şiirinde de mahlas kullanmak kurallardan biridir. Bu nedenle bu hareket diğer bir türe yönelim olarak kabul edilemez.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
33.
Fuzuli Şikayetname ve Hadikatü’s-süeda adlı eserlerini nazım nesir karışık yazmıştır. Sorudaki diğer eserler sadece nazım olarak kaleme alınmıştır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
34.
Parçada eski edebiyattan elimizde başarılı dizeler kaldığı söylenmekte; ancak B’de eski edebiyat ürünlerini anlamanın mümkün olmadığı söylenmiş.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
35.
Çengname, Ahmed-i Dai’nin eseridir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
36.
Tanzimat romancılığı saray çevresini değil İstanbul insanlarının yaşamını, konak hayatını ele alır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
37.
Ziya Paşa’nın Harabat’ına karşılık, Namık Kemal Tahrib-i Harabat’ı yazmıştır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
38.
Tanıtılan şair Tevfik Fikret’tir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
39.
Parçada Ahmet Haşim’den söz edilmektedir.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
40.
Fecr-i Âti anlayışı açıklanmıştır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
41.
a) Hayal İçinde / Hüseyin Cahit Yalçın: Servet-i Fünun
b) Pandomima / Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler adlı kitabındaki hikayelerden biridir: Tanzimat
c) Kırık Hayatlar / Halit Ziya Uşaklıgil: Servet-i Fünun
d) Ferdi ve Şürekası / Halit Ziya Uşaklıgil: Servet-i Fünun
e) Genç Kız Kalbi / Mehmet Rauf: Servet-i Fünun
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
42.
Reşat Nuri’nin “Acımak” romanı tanıtılmaktadır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
43.
Sodom ve Gomore’de I. Dünya Savaşı sonrası işgal altındaki İstanbul anlatılmaktadır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
44.
Plansız, sadece yurt içinde yapılmış olan ve gezilen yerlerden alınan notları içeren bu eser Anadolu Notları olabilir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
45.
Ağrıdağı Efsanesi batılılaşmayı işlemez.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
46.
Parçada verilen akım natüralizmi işaret eder, bu da bize Hüseyin Rahmi’nin tarzını anlatır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
47.
Natüralizm anlatılmış.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
48.
Mehmet Akif diğerlerinden farklı olarak gerçekçi sembolizmden uzak gerçekçi şiirler kaleme almıştır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
49.
Sade ve açık bir anlatım benimsemiş olan C, kapalı anlatıma sahip İkinci Yeni şiirlerinden biri olamaz.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
50.
Edebi gaye taşımayan, sadece millet için şiir yazma anlayışı Mehmet Emin’e aittir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
51.
Orhan Veli şiirlerinde toplumsal bir amaç gütmez.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
52.
a) Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu
b) Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu
c) Kurtuluş Savaşı
d) Sultan Abdülaziz dönemi
e) İnsanla tabiatın, atların ilişkisi
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
53.
Yağmur Kaçağı şiir, diğerleri romandır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
54.
Tüm şiirleri heceyle kaleme alınmıştır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
55.
Sevinç Çokum hikaye ve romanlarıyla tanınır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
56.
Rasim Özdenören’den söz edilmektedir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
 
 
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.