2013 YGS Türkçe Soru ve Çözümleri

Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
Sorular
 
Cevaplar
Çözümler
 
1.
Duvarlarla kuşatmaktan bahsedildiğine göre anlatılmak istenen sözün belli bir çerçeveye alınarak açıklanması, yani tanımlanırken belli sınırlar içinde kalınmasıdır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
2.
İçbükey ve dışbükey ayna örneklerinin karşısında düz ayna verilmiş cümlede. Bunun nedeni de düz aynanın görüntüyü diğerlerinden farklı olarak herhangi bir değişiklik yaratmadan yansıtacak olmasıdır. Bu örnek de bize kişinin kendisini olduğundan farklı değerlendirmemesi gerektiğini gösterir. Sonuçta vurgulanan da gerçekçi yaklaşımdır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
3.
- bu dünyadan geçerken: yaşaması
- izler bıraktı ki: etki etmesi
- eli değdiği: ilgilendiği
- yeşermeye: enginleşmeye
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
4.
Geleneksel teknik kullanılmadığına göre filmin çekiminde yeni yöntemler kullanıldığını söylemek mümkündür.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
5.
Kendini tekrar ettiğini düşünüyorsa yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşıyor demektir. Bu sorunu gidermek için de klasiklere başvurduğunu söylüyorsa demek ki klasik eserler yaratıcılık konusunda tetikleyici bir etkiye sahiptir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
6.
B seçeneğindeki soruda yer alan iddia, gazeteciye değil de bazı eleştirmenlere ait. Yani üçüncü kişilerin ağzından sorulmuş, böylece gaeteci araya istediği mesafeyi koyabilmiş.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
7.
Cümlede insan yaşamının hüzünlü, olumsuz, yani trajik yanları verilmiş. Devamında ise beklenen bunun karşıtı duyguların da anlatabileceğidir. Ancak D seçeneği aynı duyguların anlatımından bahsettiği için cümlenin devamı olmaya anlam bakımından uygun düşmez.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
8.
I dışındaki tüm cümlelerde bulunan kalıntılar hakkında bir tasvir var. Ancak I, sadece bilgi vermekte, var olanı okurun gözünde canlandırmayı amaçlayan bir cümle değil.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
9.
Şiirleri dergilerde yayımlanmış şairin ancak bu şiirlerin okurlar tarafından beğenilip beğenilmediği hakkında herhangi bir bilgimiz yok.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
10.
İşaret ilk çıktığında da aynı duyguyu yansıttığı için, işlevinde bir değişiklik olmamıştır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
11.
a. çocukça hareket: sıfat
b. güzelce dinle: zarf
c. sürece: edat
d. Japonca: isim
e. genişçe rapor: sıfat
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
12.
a. yeşil, upuzun (kavaklık): sıfat tamlaması
b. kaleye sırtını dayayan kocamış (konaklar): sıfat tamlaması
c. çıplak, boz renkli (tepeler): sıfat tamlaması
d. Konak balkonlarının korkulukları: zincirleme isim tamlaması
e. her (ayrıntı): sıfat tamlaması
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
13.
a. hüküm+etmek: ünlü düşmesi
b. zenginlik-i: ünsüz yumuşaması
c. zenginliğinin ölçütü: ulama
d. değiş-di: ünsüz benzeşmesi
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
14.
a. “başlattı” fiili yüklem olduğuna göre fiil cümlesidir. Yükleme sorulan “kim” sorusunun cevabı “Almanya’nın Berlin kentinde bir kooperatif” söz grubu öznedir. Yüklem ve özneye sorulan “ne” sorusunun cevabı olan “Devrilen Ağaçlardan Halk Kitaplığı Yapma Kampanyası” söz grubu ise belirtisiz nesneyi oluşturmaktadır.
b. “yerleştiriyorlar” yüklemdir. “kim” sorusunun cevabı olan “bu kampanyaya katılmak isteyenler” öznedir. Yüklem ve özneye sorulan “neyi” sorusunun cevabı olan “fırtınadan veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup bunları” söz grubu belirtili nesnedir. Yine yüklem ve özneye sorulan “nereye” sorusunu cevaplayan “kaldırımlara” sözü de dolaylı tümleçtir. Ayrıca yüklem sonda olduğu için bu kurallı bir cümledir.
c. “koyuyorlar” yüklemdir. Cümlede bir adet yüklem yer alıyor ve “edil-ecek” sözcüğü ise bir eylemsidir. Bu durumda söz konusu olan bir birleşik cümledir. Cümledeki “neyi” sorusunun cevabı olan “takas edilecek kitapları” söz grubu cümlenin belirtili nesnesi olan bir sıfat tamlamasıdır.
d. Olumsuzluk eki, yok veya değil sözcüğü bulunmadığına göre cümle olumludur. “Berlin halkı” belirtisiz isim tamlamasıdır.
e. “kampanya-dır” ek eylem geniş aman 3. tekil ile çekimlenmiştir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
15.
a. “uyan-ıvermek”: tezlik fiili
b. “silkin-ip”: zarf-fiil
d. “kalk-a-lım: istek kipi
e. “duru-yor”: şimdiki zaman
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
16.
a. “yansıtıyor” yüklemi “-l,-n-ş” çatı eklerinden hiçbirini almadığı için etkendir.
b. “değişimin birey üzerindeki etkilerini” söz grubu cümlenin nesnesidir ve bir isim tamlamasıdır.
c. biç-im: fiilden isim türemiştir.
d. eserlerin-de: bulunma durum eki
e. eserler-i: iyelik ekine örnek
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
17.
IV numaradaki virgül ara sözü yırmak için kullanılmıştır. Diğerleri ise eş görevli söz öbeklerini ayırmak için kullanılmıştır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
18.
“yanı sıra” ayrı yazılır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
19.
“öyle ki” bağlaç olan ki ayrı yazılmalıdır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
20.
D seçeneğinde için edatı gereksiz yere kullanılmış. “sinirlendirmeye” şeklinde bir kullanım olmalıydı. Bu sorunun B seçeneğindeki zamir eksikliği epey tartışma yarattı. “senin veya onun algıladığını” şeklinde bir anlam belirsizliği var çünkü. Ancak her zaman uyardığımız gibi. ÖSYM bunu sürekli karşımıza çıkarmaktadır. Zamir eksikliğini “neredeyse her sene” en az bir sınavda görürüz. Bu ÖSYM tarafından kabul edilmez, çünkü bunu sadece bir anlatım kusuru olarak kabul ettiğini bunun bir anlatım bozukluğu olmadığını belirtir. Bu durumda da tüm soru iptal olsun ricaları gerçekleştirilmez. Bu soruna bir netlik getirilmediğine göre yıllardır, artık siz öğrenciler zamir eksikliği gördüğünüz her soruda mutlaka diğer seçeneklere bakın. Büyük ihtimalle cevap farklıdır çünkü.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
21.
Genel konu sözlükler olmakla birlikte ilk üç cümlede şair Browing’in sözlüklerle ilişkisi anlatılmış. IV’ten itibaren bizde bizde sözlüklere geçiş yapılmış.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
22.
İlk cümlede sorulan soruyla belirlendiği üzere tartışmacı anlatım kullanılmıştır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
23.
a. Tamamen kişisel duygular anlatıldığı için nesnel değil öznel anlatım söz konusudur.
b. ses ve görüntüye yer verilmiş.
c. “sımsıcak” pekiştirme sözcüğüdür.
d. “şıkır şıkır” ikilemesi ile yineleme yapılmış.
e. 3. cümle devriktir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
24.
“ben” özneli bir anlatım yok. 3. kişili anlatım kullanılmış.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
25.
Bir iki örnekten hareketle bütün hakkında yorum yapılamayacağını söylediğine göre aşkın şiirimizdeki yerini belirlemek için tüm edebiyatımızı incelemesi beklenir.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
26.
Parçada hep sorgulamaktan bahsedilmiş, demek ki yenilik yaratabilmek için irdelemek gerekli.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
27.
Kitaba yönelik ilgi oluşturulamadığı için tanıtım yazıları okuyucu için anlamsız ve sıkıcı metinler haline gelebilir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
28.
İlk olasılıkta bir iletişimsizlik örneği verilmiş. Diğerinde ise iletişim kurularak sorun giderilmiştir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
29.
Kafası hep meşgul olduğuna göre sorgulama yapmaktadır, kimsenin onu anlamayacağı belirtilmiştir. Diğer insanlarla alay ederek onlardan farklı davranan sıra dışı bir yönü vardır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
30.
Verilen örnekte asit oranı arttıkça balıkların ses algılama sınırının düştüğü belirtilmiş. Bu düşüş sonucu da balıklar kendileri için tehlike uyarısı yapan sesleri algılayamamaktadır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
31.
Yazar sinemada teknik yeterliliği ilk plana almaktadır. A seçeneğinde de romanda ilk olarak biçimsel özelliklere yani yazarın tekniğine bakan bir kişinin görüşlerine yer verilmiştir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
32.
Öğretmen yaşadığı güzel ve ilginç olayları anlatmaktadır parçaya göre. Dolayısıyla öğrencileri herhangi bir olumsuzluğa hazırlama durumu söz konusu olamaz.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
33.
Dalgalar arasında boğuşan bir okuyucu mutlaka eserin derinliklerine dalmalı yani onun hakkında kafa yormalıdır. Ancak açık ve anlaşılır bir eserde bu mümkün olmaz.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
34.
Son üç cümlede yabancılaşmaya başkaldıran bireylerden de bahsedildiğine göre C söylenemez.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
35.
a. okulların yetiştirmesi
c. çeviri yapmış olmanın hazzı peşinde koşma
d. yayıncının çevirmenin emeklerinin karşılığını vermesi
e. editörlerin sabredebilmesi
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
36.
b. 4. cümleden itibaren kahramanların nitelikleri verilmekte
c. Sondan 2. cümlede belirtilmiş.
d. 4. cümlede kitabın ilk aşaması verilmiş.
e. Son cümlede kitabın etkisi anlatılmış.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
37.
Çözüm yazarında gizlidir dersek parçadaki metin yazarın elinden çıkmıştır artık o okuyucuya aittir düşüncesi yalanlanmış olur.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
38.
a. hırslarıyla büyümek
b. reklam ve promosyon yöntemi
c. içindekini saklayarak hayatta kalmak
d. umut doğuran
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
39.
a. Attila İlhan ile ilgili açıklamalar
b. “şairane tablolar, zengin çağrışımlar” öznel değerlendirmelerdir.
c. Son cümlede iki şair karşılaştırılmış.
e. 4. cümle, önceki cümleler sonucu oluşan bir çıkarımı anlatmaktadır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
40.
a. müzikaliteyi gözetmesi
b. 4. cümle
d. zengin çağrışımlar
e. şairane tablolar
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
 
 
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Yorum ve Görüşleriniz için e-mail : ossmat.com@gmail.com

Doping Hafıza
Fizikolog
Biyoloji Burada
Matematik Yazılıları
Evvel Cevap
Odak Başarı
Doping Hafıza
Maltepe
Doping Hafıza
Site Rekorumuz

Seçtiğimiz Rastgele Testler