2009 ÖSS 1 Türkçe Soru ve Çözümleri

Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
Sorular

Sponsorlu Bağlantılar 
Cevaplar
Çözümler
 

1.
D seçeneğinde yazarın tarafsız olmasından değil okuru düşünmeye yöneltmesinden söz edilmiştir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
2.
Örnekler kullanmak konunun ayrıntıyla ele alındığını göstermez. Konuyla ilgili en ince noktalara bile yer verilirse ayrıntı kullanılmış olur.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
3.
Yüreğine kulak veriyorsa duygularıyla hareket ediyor demektir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
4.
Çizilen kişiler canlılık kazanıyorsa, gerçeklik algısı yaratıyorlardır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
5.
Daha önce yaptıklarından farklı eserler ortaya koymak istemektedir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
6.
V. cümlede % 60 dolaylarında denmiş, kesinlik yok.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
7.
II. cümle ilk cümledeki türler arasındaki kesin çizgilerin silinmesini, V. cümle de yazdıklarının hangi tür olduğunu kestiremediğini anlattığı IV. cümleyi örnekler niteliktedir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
8.
Parçada sadece gerçek veya sadece hayalle yazılamaz roman dendiğine göre ikisi karıştırılmalıdır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
9.
Önemli olan ustalık dendiğine göre demek ki aynı malzemeyle farklı sonuçlar doğması yönüyle iki eylem birbirine benzetilmiş.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
10.
– Soru soruluyor. (?)
        – Gizli dediği şeyleri açıklamaya başlayacak ve kendisinden sonra büyük harfle başlandığına göre cümle bitmiş. (:)
        – Farklı türdeki virgülle ayrılmış kavramları ayırmakta kullanılmış. (;)
        – “diye” den önce iki nokta yoksa virgül kullanılmalı. (,)
        – Soru soruluyor. (?)
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
11.
D seçeneğinde geçit-i, geçidi olmalı ünsüz yumuşaması gösterilmeliydi.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
12.
– iki yüz yetmiş yapıt / eşsiz miras… Sıfat tamlamaları birden fazladır.
       – Yönelme durum eki “-e”dir. “tanıtıldı” yüklem / Kime tanıtıldı? “sanatseverler(e)” dolaylı tümleçtir.
       – “iki yüz yetmiş” yapıt ismini belirten sayı sıfatıdır.
       – ser-gi / eş-siz / yansı-t-an… Yapım eki almış sözcük birden fazladır.
       – sanat-sever birleşik sözcüktür.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
13.
– Anımsatan ne? “lunaparklar” Özne / Neyi anımsatır? “çocukluğumuzun güzel günlerini” Belirtili Nesne / “anımsatır” Yüklem
       – Farklı ve ilginç kılan ne? “Dönme….korku” Özne / Neyi farklı ve ilginç kılar? “bu eğlence merkezlerini” Belirtili Nesne / “farklı ve ilginç kılar” Yüklem
       – Siz neyi severdiniz? “çocukken en çok hangilerine binmeyi” Belirtili Nesne / “severdiniz” Yüklem
       – Götüren ne? “içinizdeki o çocuk” Özne / Kimi götürüyor? “sizi” Belirtili Nesne / Neye götürüyor? “giderek…birine” Dolaylı Tümleç / Ne zaman götürüyor? “hala” Zarf Tümleci / “götürüyor” Yüklem
      – Siz neyi seviyorsunuz? “dönme dolaba, atlıkarıncaya binmeyi” Belirtili Nesne / Ne zaman seviyorsunuz? “hala” Zarf Tümleci / “seviyorsunuz” Yüklem
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
14.
– “kal-mış” sözü sıfat-fiil eki almıştır Bir fiilimsi olduğuna ve cümlenin tek yüklemi olduğuna göre bileşik yapılıdır.
       – Yüklem “içimdeki yalnızlığın simgesiydi”dir. Eylem olmadığına göre ad cümlesidir.
       – “çağrıştır-an görüntü” Sıfat-fiil ekiyle sıfat tamlaması oluşturulmuş.
       – Yetrlilik fiili “-ebil-”tir. Burada da “kurul-abil-irdi” sözü yeterlilik almıştır.
       – “ile”nin yerine “ve” getiremediğimize göre, ayrıca “ne ile, kimin ile” sorularına cevap verdiğinden bağlaç değil edattır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
15.
– Belirli geçmiş zaman “-di”, olumsuzluk “-me”dir. Burada da “karşılaş-ma-dı-m” şeklinde kullanılmıştır.
       – Koşul eki “-se”dir Burada da “oluşuyor-sa” şeklinde kullanılmıştır.
       – Sahip olan kim? “yazarlar” Özne / “yaz-” fiili “-(a)r” yapım ekiyle isim olmuştur.
       – “çevir -dikçe” zar-fiildir.
       - Ek eylemin olumsuzu “değil” sözcüğü bu cümlede yüklemdedir.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
16.
Yardımcı eylemin gereksiz kullanımı anlatım bozukluğudur. Burada da “kayıt yaptırmak” kullanımı gereksizdir. “kaydettirmek” denmeliydi.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
17.
Düşünceyi örneklememiş sadece bir yazardan alıntı yapmıştır. Alıntılama (tanık gösterme) örnekleme değildir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
18.
– “acı tatlı” ikilemesi kullanılmış.
       – Eski yer ile yeni yerdeki yaşam arasında karşılaştırma yapılmıştır.
       – Sesler ve renklerden söz edildiğine göre birden fazla duyuya hitap vardır.
       – Evlerin, yerlerin betimlemesi yapılmıştır.
       – “ben” anlatıcısı yoktur.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
19.
Parçanın ana düşüncesi II. cümledir. Sondaki “önemli olan” kısmından sonra bu düşünceyi anlatan bir cümle gelmelidir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
20.
Birden fazla yaşamı yaşamış olduğunu söylediğine göre değişik yaşantılar elde etmiş olur.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
21.
Çıraklık veya ustalıktan söz etmiyor. Sadece denemeciler arasındaki farklardan bahsediyor.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
22.
Dile karşı bilinçli yaklaşım olmamasından yakınır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
23.
B,C ve D – 4. cümleden, E – 5. cümleden çıkarılabilir. Bir ülkenin diğer ülkelerle olan ilişkilerine etkisinden söz edilmemiş.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
24.
Paragrafın tamamında düşüncenin anlamının farklı şekillerde söylenebileceği, sınırlandırılamayacağı anlatılmış. Geçmişte birçok düşüncenin yok edilmek istendiği söylenmiş ve son cümlede de eleştirel düşünme övülmüş.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
25.
Öykülerin kahramanları her kesimden değildir; sadece kentli, kültürlü kadınlardır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
26.
Sadece öykü yazarlarının tarzlarından bahsedilmiş, öyküyü üstün tuttuklarına değinilmemiş.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
27.
B seçeneğinde yinelemek tekrarlamaktır. Yazarın “çokça” sözünü de kullanarak özlü anlatımdan uzaklaştığını görüyoruz.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
28.
Kendini yazarlara benzetmek istediğinden bahsetmemiş.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
29.
Seçtiği konulara değinilmemiş.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
30.
4. cümlede anlaşılması güç değildir denmiş.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
 
 
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.