2009 ÖSS 2 Edebiyat Soru ve Çözümleri

Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
Sorular
 
Cevaplar
Çözümler
 
1.
III. cümle dışındakilerin tümünde olaylar kahramanın ağzından anlatılır. Fakat III. seçenekte anlatıcı olayların dışındadır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
2.
Verilen cümlede papatyaların akıllı davranmaları ve sabırla beklemeleri onlara insana ait özellik kazandırmıştır. Bu da kişileştirme (teşhis) sanatıdır. IV. seçenekte de Beyoğlu’nun güleryüzlü olmasından bahsedilerek teşhis yapılmıştır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
3.
- “bağ” ismi ile “bağla-” eylemi arasında yazılışları aynı anlamları farklı sözcükler oldukları için cinaslı uyak vardır.
     - Benzetme yoktur.
     – “bağlar” sözcüğü kullanılarak cinaslı uyak ulaştırılmak istenmiştir. Anlam katmayan bir dizedir.
     – aaba şeklinde uyaklanmıştır.
     – İlk dizesi 7′den az olan bu tarz maniler kesik manidir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
4.
II.Yeni şiiri yeni sözcükler kullanmayı sever. Ancak bu örnekteki dizeler tamamen bilinen sözcüklerden oluşmuştur.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
5.
Seçeneklerde verilen diğer isimler dörtlük ve hece ölçüsü kullanarak şiir yazar. Ancak II. Yeni şairleri ölçü ve kafiyeyi önemsiz görür.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
6.
İmgelere hayal unsurlarına yer verilmeyen açık anlatımlı bir şiirdir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
7.
– 11′li hece ölçüsü kullanılmıştır.
      – III ve IV. dizelerdeki “aşkına” sözcükleri rediftir.
      – “akşam, uyanamam, buram” sözcüklerinde aynı iki ses vardır ve tam uyak oluştururlar. “sevdiklerimiz, deniz” sözlerinde de iki ses aynı olduğu için tam uyak vardır.
      - Tekrarlamalar ve seslenmeler kullanılmıştır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
8.
Yeşil Gece Anadolu’yu anlatan bir romandır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
9.
Sodom ve Gomore, Yakup Kadri’nin romanıdır ve bir döneme ışık tuttuğu için belgesel niteliği taşır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
10.
Verilen romanların yazarları sırasıyla Orhan Kemal, Talip Apaydın, Fakir Baykurt’tur.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
11.
Cenap Şehabettin Servet-i Fünun, Faruk Nafiz Beş Hececiler, Oktay Rifat Garip, Ece Ayhan ise II. Yeni sanatçılarındandır. Mehmet Akif bağımsız isimlerdendir.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
12.
Servet-i Fünun şiirinde sürrealizmin değil, sembolizm ve parnasizmin etkileri vardır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
13.
Düş gücü kaynaklı yazılar kaleme alıyorsa gerçekçi akımlardan etkilenmiş olması beklenemez.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
14.
Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sözler mazmunlardır ve bu kalıpların etrafında şiir yazan şairlerin özgürlükleri kısıtlıdır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
15.
Anonim halk şiirinde hece ölçüsü kullanılır. Sanatkarane yazılmış nesirlerde seci yapılır. Hicviye bir nazım türüdür. Kasidelerin ilk bölümüne de nesib adı verilir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
16.
III. seçenekte imgeler (düşsel öğeler) kullanılmamış, özlü anlatıma yer verilmemiş.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
17.
İlk seçenekte eserleri de verilen yazar Refik Halit Karay’dır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
18.
Bu da ÖSYM’nin iptal etmediği çelişkili sorulardan biri. Bbaürname bazı kaynaklarda anı, bazılarında da gezi yazısı olarak geçer; kesinliği yoktur. Ama biz derslerimizde bu eseri edebiyatımızın ilk anı örneği olarak anlatıyoruz. Reşat Nuri romanlarıyla tanınır; ancak gezi yazısı da vardır. Falih Rıfkı’nın 10′dan fazla gezi yazısı vardır ve bunlarla tanındığı dorudur. Yusuf ziya ise sadece bir tane gezi yazısı yazmıştır ve şiirleriyle tanınır. Cevap Yusuf Ziya olarak verilmiş; ancak özellikle Babürname’nin varlığı soruyu çelişkili hale getirir.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
19.
Paragrafta sırasıyla son seçenekte verilen romanlar açıklanmıştır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
20.
Dilde kalıpların yıkılmasının amaçlandığını söyleyecek farklılıklar yoktur şiirde.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
 
 
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Doping Hafıza

Matematik Örnek Yazılı

Fizikolog

Biyoloji Burada

Site Rekorumuz

web tasarım Mez Bilişim