2010 YGS Türkçe Soru ve Çözümleri

Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
Sorular

Sponsorlu Bağlantılar 
Cevaplar
Çözümler
 

1.
Kendini paranteze alarak yazar, kendi düşüncelerini yazısının içinde yansıtmamış olur.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
2.
Diyet yaptırıyorsa beslemiyor ve dolayısıyla geliştirmiyor demektir. Burada beslenmeyen de zihin; yani duygu ve düşüncelerdir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
3.
İlk cümlede sorulan soruyu cevaplamak konusunda yaşadığı güçlüğü anlatır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
4.
Laboratuvar sözü kullanılarak küçük dergilerin yeniliklere, ilklere yer verdiği anlatılmış
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
5.
İleride yazacaklarının şu ana kadar yazdıklarından farklı olması gerektiğine vurgu yapmış. Yazar kendini tekrarlamak istemiyor.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
6.
II ve IV. cümlelerde toplumsal sorumluluk yüklenen sanatçıdan çağını değiştirebilmesi istenmiştir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
7.
“Ama” ile başlayan III. cümleden sonra olumsuz eleştiri söz konusudur.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
8.
IV. cümlede âşık edebiyatı ürünlerine daha fazla yer verilmesinin nedeni dinleyici istekleri olarak verilmemiştir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
9.
II. cümlede kitap fuarlarının tutumundan bahsedilmiş; ama burada bir mecburiyet söz konusu değil.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
10.
III. cümlede yazmadaki amacını değil, yazmaya nasıl başladığını anlatıyor.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
11.
– Adam(Özne), durmadan öfkeli öfkeli(Zarf Tümleci) konuşuyor(Yüklem), masada oturanlarsa(Özne) sessizce(Zarf Tümleci) onu(Belirtili Nesne) dinliyorlardı(Yüklem). / Ortak öğe kullanılmadığı için bağımsız sıralı cümledir.
  
      – Mendiliyle(Zarf Tümleci) gözlerini(Belirtili Nesne) kuruladı(Yüklem), yaşam öyküsünü kaldığı yerden anlatmaya(Dolaylı Tümleç) başladı(Yüklem). / “O” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.

      – Sordum soruşturdum(Yüklem), sonunda(Zarf Tümleci) aradığım nitelikte bir usta(Belirtisiz Nesne) buldum(Yüklem). / “Ben” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.

      – Ali(Özne), kitaplarını(Belirtili Nesne) çantasından(Dolaylı Tümleç) çıkardı(Yüklem), sırasının üzerine(Dolaylı Tümleç) yerleştirdi(Yüklem). / “Ali” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.
 
      – Müşteri(Özne), getirilen kahveden(Dolaylı Tümleç) bir yudum(Belirtisiz Nesne) aldı(Yüklem), sonra yeniden(Zarf Tümleci) gazetesine(Dolaylı Tümleç) daldı(Yüklem). / “Müşteri” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
12.
– bizi bize anlatan / (Niteleme sıfatı) sanat (isim) : Sıfat tamlaması
       – bu (İşaret sıfatı) / dönemde (isim) : Sıfat tamlaması
       – Devlet (İsim) / Tiyatroları (İsim) : Belirtisiz isim tamlaması
       – sahnelediği (işaret sıfatı) / oyunlarla (İsim) : Sıfat tamlaması
       – verimli (Niteleme sıfatı) bir (Belgisiz sıfat) / yıl (İsim) : Sıfat tamlaması
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
13.
– “ne” Getirilen nesnenin adını soru yoluyla tuttuğu için soru zamiridir.
          ”ne” Ne…ne bağlacıdır.
 
       - “artık” İki kullanımda da fiile sınırlama anlamı kattığı için zarftır.

       – “o” Gün ismini işaret ettiği için işaret sıfatıdır.
         ”o” Kişi adının yerini tuttuğu için kişi zamiridir.

       – “nasıl” Fiili soru yönünden etkilediği için soru zarfıdır.
         “nasıl” Çalışma ismini etkilediği için soru sıfatıdır.

       – “yalnız” Gitmek fiilimsisini durum yönünden etkilediği için durum zarfıdır.
         “yalnız” Ancak anlamına geldiği için bağlaçtır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
14.
– şehir-i / şehri : Ünlü düşmesi
       – Mardin ne zaman hazırlanıyor? “şimdilerde” : Zaman zarfı
       – Hangi merkezi? “doğudaki” : Sıfatlaştıran -ki
       – “inan-ç”, “kültür-lü-lük”, “gün-cel”, doğ-u”, “ol-ma”, hazır-la-n” : Türemiş sözcükler
       - Dönüşlülük zamiri “kendi” kullanılmamıştır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
15.
– “doğ-duk” sıfat-fiil, “ol-an” sıfat-fiil
       – “anımsarım” l,n,ş eklerini almadığına göre etken, neyi sorusuna cevap vererek nesne alabildiği için geçişlidir.
       – “Ne ile?” sorusuna cevap verdiğine göre edattır.
       – Belirli geçmiş zaman -di, hikaye bileşik zaman -di. “sığın-ır-dı-k” geniş zamanın hikayesidir.
       – Hangi günler? “o” işaret sıfatıdır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
16.
Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak, semt vb.) büyük harfle başlar. Bu yüzden doğru yazım Taksim Meydanı olmalıdır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
17.
Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu yüzden doru yazım Türklerin olmalıdır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
18.
Metin içinde zarf-fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz. İncelemek fiilinin aldığı -ip zar-fiil ekidir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
19.
Noktalı virgül farklı türleri ve sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. IV’le numaralanmış yerde bu özellikler olmadığı için virgül kullanılmalıdır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
20.
Başarı alınmaz, kazanılır, elde edilir. Yanlış sözcük kullanımı anlatım bozukluğu yaratmıştır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
21.
Yazar kendi yazma serüvenini anlatırken IV. cümleyle okuduğu günlükleri anlatmaya başlamış.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
22.
II. cümle dışındaki tüm cümleler mizah ve hicivin karşılaştırılmasına dairdir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
23.
I. cümlede “sanatın üvey evlatları”, III. cümlede “soğuk iş ilişkisi”, IV. cümlede “kupkuru teşekkür”, V. cümlede “eleştiri okları” mecalı söyleyiş örnekleridir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
24.
V. cümlede vurgulananın örneği olarak verilen cümle eklenmelidir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
25.
Paragrafta benzetmeye yer verilmemiştir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
26.
Şair belli bir yere gelmiş bir isimse şiirine bakmadan yayımlanır, bu da bazen şiirden ziyade şairin yayımlandığını gösterir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
27.
Bir tane iyi ürün vermenin yetmeyeceğini süreklilik gerektirdiğini anlatır yazar.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
28.
Yazar paragrafta aldığı ödülün kendisini hangi yönlerden etkilediğini anlatıyor.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
29.
Paragrafın “o yüzden” ile başlayan son cümlesi vurguyu taşıyor. Vurgu dil alanında çok kitap yayımlanmasının nedenine yapılmış.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
30.
Paragrafın ilk kısmında vazgeçmeyi hiç düşünmeden yazdığını, diğer kısmında da saygın yapıtlar ortaya koyduğunu anlatmış.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
31.
Son iki cümle anı yazarının tarafsız ve nesnel olması gerektiği ile ilgilidir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
32.
Özensizlikten şikayet ediyor yazar.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
33.
Parçada iyi olmanın yeterli olmadığına, kişinin kendine artılar katması gerektiğine vurgu yapılmış.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
34.
İlk iki cümlede ahlak unsurunun değişimine neden olan etkenler verilmiş.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
35.
Babasına karşı anlayışlı ve gerçekçidir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
36.
Yazar yetiştiği ortamın kendisi üzerindeki önemli etkilerine vurgu yapmış.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
37.
A – 4. cümleden, B – 3. cümleden, C – 6. cümleden, E – 5. cümleden çıkarılabilir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
38.
Okurun sorularla karşılaşmasından söz edilmemiş.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
39.
A – 2. cümleden, B – 3′ten sonra, C – 1. cümleden, D – son cümleden çıkarılabilir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
40.
B – 5. cümleden, C – 6. cümleden, D – 7. cümleden, E – 2. cümleden çıkarılabilir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
 
 
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.