YGS - LYS Matematik Konu Dağılımları


YGS

LYS

Rasyonel Sayılar (2 soru) 2.Dereceden Denklemler (1 soru)
Çarpanlara Ayırma (2 soru) Çarpanlara Ayırma (1 soru)
Köklü İfadeler (2 soru) Eşitsizlik (2 soru)
Üslü İfadeler (3 soru) OBEB-OKEK (1 soru)
Denklem Çözme (2 soru) Özel Tanımlı Fonksiyonlar (4 soru)
Basit Eşitsizlikler (2 soru) Reel Sayılarda İşaret İcelemesi (1 soru)
Bölünebilme Kuralları (1 soru) İşlem (1 soru)
Fonksiyonlar (1 soru) Polinom (2 soru)
Mantık (1 soru) Permütasyon-Fonksiyon (1 soru)
Kümeler (1 soru) Fonksiyon (1 soru)
İşlem OBEB-OKEK (1 soru) Eşitsizlik Sisteminin Analitik Düzlemde Gösterimi (1 soru)
Sayı Basamakları (1 soru) Olasılık (1 soru)
Problemler (10 soru) Trigonometri (4 soru)
Temel Kavramlar (1 soru) Karmaşık Sayılar (4 soru)
Modüler Aritmetik (1 soru) Logaritma (4 soru)
Olasılık (1 soru) Diziler (3 soru)
  Lineer Denklem Sistemleri (1 soru)
  Limit (3 soru)
  Türev (7 soru)
  İntegral (5 soru)