Sınavlarda Çıkmış Karışım -Yüzde - Faiz Problemleri Soruları ve Çözümleri

1966 - 2018
Sorular
 
Cevaplar
1 D 2 B 3 B 4 C 5 E 6 A 7 D
8 D 9 D 10 B 11 E 12 A 13 C 14 C
15 A 16 E 17 D 18 D 19 D 20 D 21 C
22 B 23 A 24 A 25 D 26 C 27 C 28 E
29 D 30 E 31 D 32 C 33 D 34 A 35 E
36 D 37 B 38 C 39 C 40 A 41 C 42 D
43 C 44 E 45 C 46 B 47 A 48 E 49 A
50 E 51 C 52 E 53 A 54 D 55 C 56 E
57 D 58 A 59 C 60 B 61 D 62 D 63 A
64 E 65 C 66 A 67 D 68 A 69 E 70 A
71 C 72 C 73 A 74 C 75 A 76 E 77 E
78 D 79 E 80 B 81 C 82 A 83 D 84 C
85 A                        
Çözümler