Sınavlarda Çıkmış İşçi Havuz Problemleri Soruları ve Çözümleri

1966 - 2016
Sorular


 
Cevaplar
1 C 2 E 3 E 4 E 5 B 6 B 7 B
8 A 9 C 10 D 11 B 12 A 13 C 14 D
15 A 16 B 17 A 18 B 19 A 20 C 21 B
22 D                        
Çözümler