Sınavlarda Çıkmış Organik Kimya Soruları ve Çözümleri

1999 - 2016
Kimyasal Bağlar :
Atomlar Arası Kimyasal Bağlar, Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı, Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler
Hidrokarbonlar :
Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve Alkanlar, Alkenler ve Özellikleri, Alkinler ve Özellikleri, Aromatik Hidrokarbonlar
Fonksiyonu Organik Bileşikler :
Alkoller ve Eterler, Aldehitler ve Ketonlar, Karboksilli Asitler ve Esterler, Oksiasitler, Aminasitler, Aminler ve Karbonhidratlar
 
Sorular

Sponsorlu Bağlantılar 
Cevaplar
1 B 2 D 3 E 4 E 5 B 6 A 7 C
8 D 9 E 10 E 11 E 12 A 13 E 14 A
15 E 16 A 17 E 18 B 19 C 20 C 21 D
22 B 23 A 24 E 25 E 26 D 27 B 28 A
29 E 30 C 31 B 32 D 33 A 34 E 35 C
36 B 37 D 38 D 39 E 40 C 41 B 42 E
43 D 44 B 45 B 46 C 47 A 48 D 49 B
50 B 51 E 52 A 53 D 54 B 55 A 56 D
57 E 58 D 59 A 60 A 61 B 62 E 63 D
64 D 65 E 66 C 67 D 68 B 69 E 70 A
71 A 72 D 73 C 74 D 75 A 76 D 77 E
78 B 79 A 80 E 81 C 82 C 83 A 84 C
85 B                        
Çözümler