Sınavlarda Çıkmış Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Hız - Denge - Çözünürlük Dengeleri Soruları ve Çözümleri

1999 - 2016
1 - Kimyasal Tepkimelerde Enerji :
Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler, Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası
2 - Kimyasal Tepkimelerde Hız :
Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler
3 - Kimyasal Tepkimelerde Denge :
Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti, Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi, Dengeye Etki Eden Etmenler
4 - Çözünürlük Dengeleri :
Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı, Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çözelti Oluşumu
 
Sorular
 
Cevaplar
1 E 2 A 3 İPT 4 C 5 E 6 D 7 D
8 A 9 D 10 E 11 A 12 C 13 B 14 A
15 E 16 B 17 D 18 C 19 A 20 E 21 İPT
22 A 23 E 24 E 25 B 26 E 27 D 28 C
29 A 30 C 31 E 32 C 33 B 34 C 35 B
36 B 37 D 38 E 39 D 40 C 41 A    
Çözümler
 
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Doping Hafıza

Matematik Örnek Yazılı

Fizikolog

Biyoloji Burada

Site Rekorumuz

web tasarım Mez Bilişim