Sınavlarda Çıkmış 3 Boyutlu Cisimler (Katı Cisimler) Soruları ve Çözümleri

2018-2019
Sorular

 
Cevaplar
1 C 2 B 3 A 4 C 5 B 6 C
Çözümler