Rasyonel Sayılar Çözümlü Test 5- Sıralama

Sorular

 
Cevaplar
1 D 2 D 3 A 4 C 5 D 6 E 7 D
8 B 9 C                    
Çözümler