Asal Sayılar OBEB-OKEK Çözümlü Test 10- OBEB - OKEK

Sorular


 
Cevaplar
1 B 2 D 3 D 4 C 5 B 6 C 7 A
8 B 9 A 10 D 11 B 12 A 13 E 14 B
15 D                        
Çözümler