Üçgende Alan Çözümlü Test 14

Sorular


 
Cevaplar
1 C 2 D 3 C 4 C 5 B 6 B 7 B
8 E 9 D 10 A 11 D 12 A 13 C 14 B
15 E 16 A                    
Çözümler