Üçgende Alan Çözümlü Test 13

Sorular


 
Cevaplar
1 A 2 B 3 B 4 D 5 E 6 B 7 D
8 D 9 A 10 D 11 D 12 D 13 A 14 C
15 D 16 C                    
Çözümler