Üçgende Alan Çözümlü Test 12

Sorular


 
Cevaplar
1 A 2 B 3 E 4 D 5 C 6 C 7 C
8 C 9 D 10 D 11 C 12 B 13 E 14 B
15 B 16 B                    
Çözümler