Üçgende Benzerlik Çözümlü Test 21

Sorular


 
Cevaplar
1 B 2 A 3 D 4 E 5 B 6 A 7 C
8 D 9 E 10 E 11 D 12 C 13 A 14 C
15 B                        
Çözümler