Üçgende Benzerlik Çözümlü Test 20

Sorular


 
Cevaplar
1 C 2 E 3 D 4 D 5 C 6 D 7 B
8 C 9 E 10 C 11 B 12 E 13 A 14 D
15 B                        
Çözümler