Üçgende Benzerlik Çözümlü Test 19

Sorular


 
Cevaplar
1 D 2 B 3 E 4 E 5 E 6 B 7 C
8 A 9 A 10 D 11 C 12 E 13 A 14 A
15 C 16 D                    
Çözümler