Üçgende Benzerlik Çözümlü Test 18

Sorular


 
Cevaplar
1 C 2 B 3 C 4 A 5 A 6 C 7 D
8 E 9 B 10 B 11 C 12 C 13 B 14 C
15 B 16 B                    
Çözümler