Eşkenar Dörtgen - Deltoid Çözümlü Test 4- Deltoid

Sorular
 
Cevaplar
1 B 2 B 3 A 4 D 5 D 6 D 7 E
8 B 9 E 10 D 11 E 12 E        
Çözümler