Eşkenar Dörtgen - Deltoid Çözümlü Test 5- Deltoid

Sorular
 
Cevaplar
1 C 2 C 3 A 4 B 5 E 6 D 7 D
8 C 9 E 10 B 11 D            
Çözümler