Çokgen Dörtgen Genel Özellikleri Test 6

 
Sorular


 
Cevaplar
1C 2B 3E 4D 5E 6D 7D 8B 9D 10E 11A 12B 13C 14A 15B 16A 17E 18C 19D 20B