Çemberde Teğet-Kiriş Çözümlü Test 11

Sorular


 
Cevaplar
1 D 2 D 3 C 4 D 5 B 6 D 7 D
8 D 9 A 10 B 11 B 12 E 13 E 14 C
15 D 16 C 17 D 18 D 19 C        
Çözümler