Çemberde Alan ve Benzerlik Çözümlü Test 8

Sorular


 
Cevaplar
1 B 2 C 3 C 4 C 5 D 6 A 7 C
8 E 9 A 10 B 11 B 12 B 13 E 14 B
15 C                        
Çözümler