Çemberde Alan ve Benzerlik Çözümlü Test 10

Sorular


 
Cevaplar
1 C 2 D 3 D 4 A 5 E 6 C 7 B
8 A 9 C 10 A 11 D 12 B 13 C 14 E
Çözümler