Çemberde Açı ve Yay Çözümlü Test 13

Sorular


 
Cevaplar
1 D 2 C 3 A 4 D 5 E 6 E 7 E
8 D 9 D 10 E 11 E 12 D 13 C 14 C
15 E 16 C                    
Çözümler