Çemberde Açı ve Yay Çözümlü Test 12

Sorular


 
Cevaplar
1 A 2 E 3 D 4 A 5 D 6 B 7 C
8 C 9 D 10 C 11 B 12 A 13 D 14 D
15 C 16 A                    
Çözümler