Simetri Çözümlü Test 6

Sorular


 
Cevaplar
1 C 2 B 3 C 4 B 5 D 6 C 7 A
8 D 9 B 10 A 11 C 12 E 13 D 14 D
15 A 16 E                    
Çözümler