Doğrunun Analitiği Çözümlü Test 24

Sorular


 
Cevaplar
1   2 D 3   4   5 E 6   7 D
8   9 D 10   11   12 D 13      
Çözümler