Doğrunun Analitiği Çözümlü Test 23

Sorular


 
Cevaplar
1   2 E 3   4   5 E 6   7 E
8   9 B 10   11   12 C 13      
Çözümler