Doğrunun Analitiği Çözümlü Test 22

Sorular


 
Cevaplar
1   2 D 3   4   5 E 6   7 A
8   9 D 10   11   12 C 13      
Çözümler