TRİGONOMETRİ FORMÜLLERİ

TRİGONEMETRİK BÖLGELER
TRİGONEMETRİK BÖLGELERE GÖRE DEĞERLER
Radyan-derece ve derece-radyan dönüşümü
TRİGONOMETRİK İLİŞKİLER
Trigonometrik dönüşümler negatif-pozitif
Trigonometrik toplama ve çıkarma
TRİGONOMETRİK DEĞERLER

TRİGONOMETRİK GRAFİKLER

Trigonometrik Grafikler Sinüs (Sin)
Trigonometrik Grafikler Cosinüs (Cos)
Trigonometrik Grafikler Tanjant (Tan)
Trigonometrik Grafikler Cotanjant (Cot)
Trigonometrik Grafikler secant (sec)
Trigonometrik Grafikler cosecant (csc)