Fizik Dersi: Sıvıların Kaldırma Kuvveti Çözümlü Test 2

Sorular


 
Cevaplar
1 C 2 E 3 E 4 E 5 C 6 D 7 D
8 D 9 C 10 C                
Çözümler