Fizik Dersi: Dairesel Hareket - Basit Harmonik Hareket Çözümlü Test 4 (Harmonik Hareket)

Sorular


 
Cevaplar
1 E 2 B 3 E 4 C 5 C 6 D 7 C
8 A 9 D 10 E 11 A            
Çözümler