Biyoloji Dersi: Yaşam Bilimi Biyoloji Test 15 - Nükleik Asitler ve ATP

Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 
Cevaplar