Biyoloji Kısa Notlar (Sınavdan Önce Son Tekrar İçin)

1.Monomerler Sindirilemez.

2.Monomer Yadımlanması, SOLUNUM Demektir.

3.Polimer Yadımlanması SİNDİRİM (HİDROLİZ) Demektir.

4.Hidroliz Reaksiyonlarında ATP HARCANMAZ.

5.ATP Harcanmayan Reaksiyonlar Hücre Dışında DA Gerçekleşebilir.

6.Tüm fototroflar karbondioksit kullanırlar.

7.Bakteriler glikojen sentezleyebilirler.

8.Aktif Tepki: Canlının hareket etmesi klasik anlamda yer değiştirmesidir. Öglenanın hareketi bu bağlamda aktif bir harekettir.

9.Dehidrasyon Sentezinde, ATP Harcanır, Su Açığa Çıkar.

10.Biyolojide ENZİM Kullanılmayan İki Tane Reaksiyon Vardır: DİFÜZYON Ve OSMOZ

11.Biyolojide ATP Kullanılmayan Üç Tane Reaksiyon Vardır: DİFÜZYON, OSMOZ, HİDROLİZ

12.Kolaylaştırılmış Difüzyonda Basit Difüzyondan Farklı Olarak TAŞIYICI PROTEİN Ve ENZİM Kullanılır. Kolaylaştırılmış Difüzyonda Kesinlikle ATP Harcanmaz ve Kolaylaştırılmış Difüzyon da Basit Difüzyonda Olduğu Gibi Çok Yoğun Ortamdan Az Yoğun Ortama Her Iki Tarafın Konsantrasyonu Eşitleninceye Kadar Devam Eder.

13.DNA’ nın verdiği Şifreye göre Sentezlenen Besin Maddesi PROTEİNDİR.

14.Fruktoz ve Galaktoz Insanlarda ve Hayvanlarda KARACİĞERDE Glikoza Dönüştürülerek Solunum Reaksiyonlarına Katılır.

15.Glikoz BİTKİSEL, Fruktoz BİTKİSEL, Galaktoz Ise HAYVANSAL birer Monosakkarittir.

16.Bütün Disakkaritlerin Yapısında MUTLAKA GLİKOZ BULUNUR.

17.Maltoz BİTKİSEL, Sükroz BİTKİSEL, Laktoz ise HAYVANSAL birer Disakkarittir.

18.Monosakkaritler ve Disakkaritler SUDA TAM ÇÖZÜNÜRLER.

19.Polisakkaritlerin hiçbiri SUDA ÇÖZÜNMEZ.

20.Bir cümlede enzim biter. Enzim tükenmiştir derse hemen eleyin gitsin. Enzimler hiç bir zaman bitmez, tükenmezler. Her daim tekrar tekrar kullanılırlar.

21.Yağlarda azot bulunmaz vitaminlerde ise bulunabilir.

22.Birleşik enzim hücre dışında üretilemez.

23.Bir Hücre NİŞASTA Sentezliyorsa O Hücre Kesinlikle BİTKİ HÜCRESİDİR.

24.Glikojen HAYVANLARDA, MANTARLARDA ve BAKTERİLERDE Depolanan Bir Polisakkarittir.

25.Selüloz SADECE BİTKİ HÜCRELERİNİN ÇEPER YAPISINDA Bulunur. Not: Çok Az da Olsa Yüksek Mantarların Hücre Çeperinde de Bulunabilir.

26.Kitin AZOTLU TEK POLİSAKKARİTTİR.

27.Yağlar BİTKİ Ve HAYVAN Hücreleri Tarafından Üretilir.

28.Karbonhidratların Yapıtaşı GLİKOZ’ dur.

29.Yağların Yapıtaşı YAĞ ASİTİ ve GLİSEROL’ dür.

30.Proteinlerin Yapıtaşı AMİNO ASİTLER’ dir.

31.Nükleik Asitlerin Yapıtaşı NÜKLEOTİT’ dir.

32.Bütün Organik Monomerler ( Yağ Asitleri, Gliserol, Amino Asit, Glikoz, Fruktoz, Galaktoz…) Birbirlerine DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR. Ve Bu Dönüşüm Olayında ATP harcanır.

33.Osmotik Basınç, Bir Hücrede Çözünmüş Madde Miktarı Demektir. Kaba Bir Tabirle Hücrede Su Ne Kadar Az ise OSMOTİK BASINÇ o zaman Yüksek, Su Ne Kadar Çok ise OSMOTİK BASINÇ o kadar Azdır. TURGOR BASINCI Osmotik Basınçla TERS ORANTILI’ Dır.

34.Osmotik Basınç EMME KUVVETİ’ ni oluşturur. Yani Osmotik Basınç Ne Kadar Yüksekse EMME KUVVETİ de o denli yüksektir.

35.Enzimler Kullanılır Ama HARCANMAZ.

36.Enzimin Etki Ettiği Maddeye SUBSTRAT denir

37.Kloroplast sadece bitkide bulunur ifadesi hatalıdır. Örneğin; Öglenada da klorosplast bulunur.

38.Bütün plastitler çift zarlıdır. Hepsinde RNA ve DNA vardır.

39.Kloroplast'da glikoz sentezi, DNA eşlemesi ATP'nin glikoz üretimin kullanılması gibi olaylar gerçekleşirken selüloz üretimi gerçekleşmez.

40.Bir hücre ne kadar protein sentezi yaparsa çekirdekçiği o kadar büyüktür.

41.Prokaryotlarda çekirdekçik bulunmaz. Çünkü çekirdekte yoktur.

42.Ribozomlar çekirdekçikte üretilebilir.

43.Plazmoliz hücrenin büzülmesi olayıdır. Deplazmoliz olunca ise şişer. Osmotik basınç hücrenin su çekme isteğidir. Hücre su çekmesi bitince turgor durumuna geçmiş olur. Turgor su çekmeyi engelleme isteğidir. Osmotik basınç emme kuvveti ile doğru turgor basıncı ile ters orantılıdır.

44.Hemoliz hücrenin aşırı su alma sonucunda patlaması olayıdır. Bitki hücrelerinde gerçekleşmez.

45.Bitki hücreleri ekzositoz yaptığı halde neden endositoz yapamazlar. Bunun nedeni hücre çeperidir. Zaten kendi besinini kendisi ürettiği için buna da ihtiyaç yoktur.

46.Bir madde hücre içinde parçalanmışsa (lizozom ile) kesinlikle o olayda enzim kullanılmıştır. Çünkü lizizomla parçalanması demek büyük madde alındığını gösterir.

47.Bakteriler, mantarlar ve bitkilerde hücre çeperi olduğundan dolayı hemoliz ve endositoz görülmez.

48.Hayvanlar aleminin tümü glikozu glikojene dönüştürebilir.

49.Fosfolipitlerin Hücre Zarındaki Temel Görevi, Hücre içindeki maddelerin Konsantrasyonlarını Sabit tutmaktır.

50.Aminoasitlerin arasında PEPTİD bağı, Yağ Asitleri ve Gliserolün arasında ESTER bağı, Karbonhidratların arasında GLİKOZİT bağı bulunur.

51.Enzimsel Bir Reaksiyonun Sonunda Tüpte Mutlaka PROTEİN Molekülüne Rastlanır. Çünkü Enzimler Reaksiyondan değişmeden çıkarlar ve Enzimlerin Temel Yapısı PROTEİNDİR.

52.Koenzimler Her Zaman ORGANİK, Ör: Vitamin. Kofaktörler Her Zaman İNORGANİK. Ör: Mineraller.

53.Organik Moleküllerin ATP Eldesi için kullanım sırası: KARBONHİDRATLAR - YAĞLAR - PROTEİNLER şeklindedir.

54.Organik Moleküllerin ATP Verme MİKTARI;

-YAĞLAR—————9.3 K.Cal.

-PROTEİNLER——–4.3 K.Cal.

-KARBONHİDRATLAR…….4.2 K.Cal.

55.Sıcaklık: Her Enzimin Optimum Olduğu Bir Sıcaklık vardır. Sıcaklığın Yükselmesi Enzimleri Denatüre Ederken, Sıcaklık Düşürülmesi İNAKTİF Hale Sokar.

56.PH: Her Enzimin Optimum Olduğu Bir PH Vardır. PH’daki Her Türlü Değişim Enzimlerin Denatüre Olmasına Sebep Olur.

57.Aktivatör: Enzimlerin Etkinliğini Artırır.

58.İnhibütör: Enzimlerin Etkinliğini Azaltır.

59.Enzim Miktarı: Enzim Miktarı Arttıkça Yeterli Substrat Varsa Reaksiyon Hızı Doğru Orantılı Olarak Artar. Sınırlı Substratta Bir Yere Kadar Reaksiyon Hızlanır Bir Yerden Sonra Sabit Kalır.

60.Substrat Miktarı: Yeterli Miktarda Enzim Varsa Substrat Miktarı Arttıkça Reaksiyon Hızı da Artar. Sınırlı Enzimde Bir Yerden Sonra Sabit Kalır.

61.Kromozom Sayısı KESİNLİKLE Canlının TÜRÜ Hakkında Bilgi Vermez. Aynı Türden Canlıların Kromozom Sayıları AYNIDIR Ancak Bazı Farklı Türden Canlıların da Kromozom Sayıları TESADÜFEN Aynı Olabilir.

62.Kromozom Sayısı AYNI Olan Canlılar FARKLI TÜR olabilirler.

63.Tohumsuz Bitkiler TOHUM OLUŞTURMAZ. SPORLA ( Matagenez= Döl Almaşı Ile) Ürerler. Tohumlu Bitkiler TOHUMLA Ürerler. Tohumlu Birkilerde Üreme Organı ÇİÇEKTİR.

64.Nükleotid Çeşitleri HER CANLIDA AYNIDIR. Nükleotid Çeşitleri= ADENİN, GUANİN, CİTOZİN, TİMİN ve URASİLDİR.

65.Bütün Canlılarda Nükleik Asit Bulunur. Nükleik Asit= DNA ve RNA’dır.

66.DNA Ve RNA’ da ASLA PROTEİN Bulunmaz.

67.Mantarlar HETETROFTUR Canlılardır. Asla FOTOSENTEZ Yapmazlar.

68.Bütün Kemosentetik Canlılar BAKTERİDİR. Ancak Bütün Bakteriler KEMOSENTEZ Yapmazlar.

69.KIL= MEMELİ   TÜY= KUŞ Tüy ve Kıl Farklı Kavramlardır.

70.FİLOGENETİK SINIFLANDIRMA Modern Sınıflandırmadır. Akrabalık ilişkileri esastır ve HOMOLOG ORGANLAR dikkate alınır. Homolog Organ KÖKEN BENZERLİĞİ demektir. ANALOG ORGAN’ sa sadece Morfolojik ( Şekilsel) özellikler dikkate alınır. Bilimsel DEĞİLDİR.

71.Bütün Omurgalı Hayvanlarda; 

 1. KAPALI DOLAŞIM GÖRÜLÜR.
 2. İç İskelet Vardır. ( Kaplumbağada DIŞ iskelet de vardır.) 
 3. Boşaltım Organı Olarak BÖBREKLER Bulunur.
 4. Solunum Organı Balıklarda Solungaçtır.
 5. Diğerlerinde AKCİĞERLERDİR.
 6. Sırt Taraflarında NOTOKORD Denilen Bir Sinir Şeridi Bulunur.

72.Bütün Canlılar PROTEİN ve YAĞ Sentezi Yaparlar.

73.Bütün Canlılarda MUTLAKA ORTAK GENLER Bulunur. Mesela Bütün Canlılar Solunum Başlangıcında GLİKOLİZ Yaparlar.

74.Bütün Canlılar ENZİM Sentezini HÜCRE İÇİNDE yaparlar.

75.Mesela AYNI TÜRDEN Canlılar Aşağıdaki Bütün Sistematik Birimlere Dahildir. Örneğin Aynı Şubedense Aynı Alemdendir. Aynı Sınıftansa Aynı Şube ve aynı Alemdendir. Aynı TAKIMDANSA aynı SINIF, aynı ŞUBE ve aynı Alemdendir.

 • TÜR
 • CİNS
 • FAMİLYA
 • TAKIM
 • SINIF
 • ŞUBE
 • ALEM

76.İkili İsimlendirmede Birinci İsim= CİNS, Ikinci İsim ise SIFATTIR. İkisi Birlikte TÜRDÜR. Yani Yanlış Anlaşıldığı Üzere Ikinci Isim TÜR ASLA ve KAT’ a TÜR DEĞİLDİR.

77.Mantarlar SAPROFİT ( Organik Besinleri Inorganik Besinlere Ayrıştıran) ya da PARAZİT ( Konağın Sindirim Ürünlerinden Yararlanan) Olabilirler.

78.Parazit Canlıların HÜCRE DIŞI SİNDİRİM ENZİMLERİ Yoktur.

79.Bütün Canlılarda HÜCRE İÇİ SİNDİRİM ENZİMLERİ Mutlaka vardır. Parazitte olsa vardır. Kesinlikle VARDIR.

80.Parazit Canlılar YALNIZCA Monomerlerin Bulunduğu Ortamda Yaşarlar. ÖRNEĞİN: Glikoz, Amino Asit, Gliserol, Yağ Asidi, Su, Mineraller Bulunan Ortamda Parazitler Yaşarlar.

81.SAPROFİT Canlılarsa ister MONOMER Olsun isterse POLİMER Olsun ORGANİK BESİN Bulunan Ortamlarda Yaşarlar.

82.SAPROFİT CANLILAR Parazit Canlıların Yaşadığı Ortamda rahatlıkla yaşayabilirler.

83.MUTUALİZM: Karşılıklı FAYDA ilişkisi

84.KOMMENSALİZM: Bir tarafın YARAR diğer tarafınsa Ne YARAR Ne de ZARAR gördüğü ilişki.

85.Bakteriler TEK BAŞLARINA EKOSİSTEM Oluşturan CANLILARDIR. Bakteriler Arasında hem Üreticiler, hem Tüketiciler hem de AYRIŞTIRICILAR Bulunur.

86.Hücre İkiye Ayrılır: PROKARYOT ve ÖKARYOT Hücre Olarak.

87.PROKARYOT HÜCRE: Çekirdeği ve Zarla Çevrili Organeli Olmayan Hücredir. Zarla Çevrili Olmayan Organel dediğimizde RİBOZOM anlaşılacaktır. Dolayısıyla Prokaryot Hücrede Organel Olarak Sadece RİBOZOM bulunmaktadır.

88.ÖKARYOT HÜCRE: Çekirdeği ve Zarla Çevrili Organelleri Bulunan Hücredir. Zarla Çevrili Organeller: Kloroplast, Mitokondri, Golgi, Endoplazmik Retikulum, Lizozom, Koful G.B.

89.SENTROZOM Zarla Çevrili Bir Organel Olmadığı Halde SADECE Hayvan Hücrelerinde Bulunan Bir Organeldir. Dolayısıyla Sentrozom ZARSIZ Bir ÖKARYOTİK ORGANELDİR.

90.Bütün Hücrelerde Bulunması Gereken Yapılar:

 1.  Hücre Zarı
 2.  Sitoplazma
 3.  DNA Ve RNA ( Ökaryotiklerde Çekirdekte, Prokaryotlarda Sitoplazmaya Dağınık)
 4.  Ribozom

91.Ökaryot Bir Hücre ÜÇ Ana Başlık Altında incelenir:

 1. Hücre Zarı 
 2. Sitoplazma Ve Organeller 
 3. Çekirdek

92.Hücre Zarı Seçici Geçirgen Özelliğini Yapısında Bulunan GLİKOPROTEİN Molekülünden Alır.

93.Hücre Zarında En Çok Bulunan Organik Molekül PROTEİNDİR. Bunu YAĞ ve KARBONHİDATLAR takip eder.

94.Karbonhidratlar Hücre Zarının En Dış Tarafında Bulunurlar.

95.Hücre Zarı YAĞ MOLEKÜLLERİ ARASINA Gömülü PROTEİN Moleküllerinden ve iki sıralı FOSFOLİPİT Tabakasından Oluşur. En Dışta ise GLİKOPROTEİN Ve GLİKOLİPİT tabakaları bulunur.

96.Hücre Zarı CANLIDIR: ATP Üretebilir.

97.Hücre Zarının PORLARINDAN Tüm inorganik Moleküller ve tüm Monomerler geçebilir.

98.Hücre Zarından Madde Taşınması: KÜÇÜK MOLEKÜLLERİN TAŞINMASI ( Monomer Taşınması)

PASİF TAŞIMA——–ATP Harcanmaz…..Hiçbir Çeşidinde…….

99.DİFÜZYON: Çok Yoğun Ortamdan Az Yoğun Ortama, OSMOTİK DENGE Kuruluncaya Kadar Devam Eden, ATP Harcanmadan ve ENZİM Kullanılmadan Yapılan Madde Geçişi…

100.KOLAYLAŞTIRILMIŞ DİFÜZYON: Çok Yoğun Ortamdan Az Yoğun Ortama OSMOTİK DENGE Kuruluncaya Kadar, ATP Harcanmadan Ama ENZİM KULLANILARAK!!!!!! Yapılan Madde Geçişi.

101.OSMOZ: Suyun Çok Olduğu Yerden, Suyun Az Olduğu Yere Doğru (Yani Maddenin Az Olduğu Yerden Maddenin Çok Olduğu Yere Doğru) SU Sadece SU Geçişidir. Enzim Kullanılmaz. ATP Harcanmaz. Taşınma OSMOTİK DENGE Sağlanıncaya Kadar Devam Eder.

102.DİYALİZ: Çok Yoğun Ortamdan Az Yoğun Ortama Doğru ÇÖZELTİ GEÇMESİ Olayıdır.

103.Pasif Taşımada MUTLAKA,

 1. Monomer Geçecek 
 2. ATP Kullanılmayacak
 3. Canlı Ya Da Cansız Ortam Olabilir.

104.AKTİF TAŞIMA———ATP Harcanır…….MUTLAKA ATP HARCANIR……

Kural Olarak SADECE MONOMERLER GEÇER. Geçiş Pasif Taşımada Olduğu Gibi PORLARDAN Olur.

105.BÜYÜK MOLEKÜLLERİN TAŞINMASI (Polimer Taşınması)

ENDOSİTOZ: Büyük Moleküllerin Bir Besin Kofulu Oluşturmak Suretiyle HÜCRE İÇİNE Alınması Olayıdır. ENZİM Kullanılır ve ENERJİ Harcanır.

106.HÜCRE ÇEPERİ OLAN CANLILAR ENDOSİTOZ YAPAMAZLAR…Bu Hücreler:

 • Bakteri Hücreleri
 • Mantar Hücreleri
 • Bitki Hücreleri….

107.Endositoz İkiye Ayrılır.

 1. FAGOSİTOZ: Katı Alımı
 2. PİNOSİTOZ: Sıvı Alımı

108.EKZOSİTOZ: Büyük Molekülleri HÜCRE DIŞINA Atma Olayıdır. ENZİM Kullanılır ve ENERJİ (ATP) Harcanır.

109.NOT: BÜTÜN CANLILAR EKZOSİTOZ YAPARLAR. HÜCRE ÇEPERİ OLAN CANLILARDA EKZOSİTOZ İÇİN HÜCRE ÇEPERİNDE ÖZELLEŞMİŞ YAPILAR OLAN GEÇİTLER BULUNUR.

110.İZOTONİK ORTAM: Hücre Yoğunluğu= Ortam Yoğunluğu… Hücre OSMOTİK DENGE Halindedir. Difüzyon veya OSMOZ Olmaz. Bu Halde Uzun Süre Kalıyorsa HÜCRE Ölmüş Demektir.

111.HİPOTONİK ORTAM: Hücre Yoğunluğu> Ortam Yoğunluğu… Hücrenin Yoğunluğu Ortamın Yoğunluğundan Fazladır. O Halde Hipotonik Ortama Konan Hücre Su Almaya Başlar. Normal Bir Hücreyi Hipotonik Ortama Koyarsanız Hücre Su Alarak Şişer. Bu Duruma TURGOR Denir. Hücreden de Ortama Madde Geçişi Olacaktır.

Örnek: GÖL SUYU, SAF SU birer Hipotonik Ortamdır.

112.NOT: HÜCRENİN FAZLA SU ALARAK ŞİŞİP PATLAMASINA HEMOLİZ DENİR. HÜCRE ÇEPERİ OLAN CANLILARLA KONTRAKTİL KOFUL SAHİBİ CANLILAR HEMOLİZ OLMAZLAR.

113.HİPERTONİK ORTAM: Hücre Yoğunluğu< Ortamın Yoğunluğu… Ortamın Yoğunluğu Hücrenin Yoğunluğundan Fazladır. Bu Durumda Hücre Su Kaybederek Büzülür. Hücrenin Su Kaybederek Büzülmesi Olayına PLAZMOLİZ Deriz.

Örnek: DENİZ SUYU, BAL, REÇEL, ŞEKERLİ SU Birer Hipertonik Ortamdır.

114.NOT: Plazmoliz Olan Bir Hücreyi HİPOTONİK ORTAMA Korsanız Hücre Su Alarak YENİDEN ESKİ HALİNE Döner. HÜCRENİN SU ALARAK Eski Haline Dönmesine DEPLAZMOLİZ Denir.

115.NOT: Hücre Zarından Madde Geçişi Önemli Bir Konudur. Özellikle Ortamlarla İlgili Bu Konuda Çok Sayıda Soru Kalıbı Vardır. Bu Yüzden Bu Konuyla İlgili Çok Soru Çözülmelidir.

ORGANELLER

116.Ribozom:Tüm Hücrelerde Bulunur. Zarsız Bir Organeldir. İki Birimden Oluşur. Protein Sentezinin Gerçekleştiği Organeldir. Hücre Sitoplazmasında Serbest Olarak Bulunabileceği Gibi, Kloroplast, Mitokondri Içerisinde, Endoplazmik Retikulum ve Çekirdek Zarı Üzerinde de Bulunabilir. Ribozom Birimleri Hücrede Protein Sentezi Olacağı Zaman İkiye Ayrılır.

117.Endoplazmik Retikulum: Hücrede Madde Taşınması Yapan Zarlı Bir Organeldir. Üzerinde Ribozom Bulunduranlarına Granüllü Endoplazmik Retikulum denir.

118.Golgi Aygıtı: Salgı Ve Paketleme Yapan Birim Zarla Çevrili Bir Organeldir.

119.Lizozom: Hayvan Hücrelerinde Bulunan Ve Hücre Için Sindirimden Sorumlu Bir Organeldir. Birim Zarla Çevrilidir. Hücrenin Kendini Sindirmesini de Sağlar, Bu Duruma OTOLİZ Denir.

120.Sentrozom: Hayvan Hücreleri, Ilkel Bitki ve İlkel Hayvanlarda Bulunan Bir Organeldir. Zarsızdır. Hücre Bölüneceği Zaman İğ İpliklerini Oluşturur. Bitki Hücrelerinde ise İğ İpliği Oluşumunu Stoplazmik Proteinler Yapar.

121.Koful: Zarlı Bir Organeldir. Hücrede Atık Maddeleri Depolar.

122.Kloroplast: Çift Zarla Çevrili Bir Organeldir. Hücrede Fotosentez Gerçekleştirir. Öglena ve Yeşil Bitkilerde Bulunur. Granada Işıklı Evre, Stromada Ise Karanlık Evre Gerçekleşir. 2011 LYS Biyoloji Sorusudur.

123.Mitokondri: Çift Zarla Çevrili Bir Organeldir. Hücrede Oksijenli Solunumun Gerçekleştiği Organeldir.

124.Peroksizom: Katalaz Enziminin Üretildiği Bir Organeldir.

SORU - CEVAP

125.Hücre zarının görevi nedir? Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır.

126.Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi nedir? Üzerine ribozom taşıyan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınması, depolanması ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir.

127.Sentrozomun görevi nedir? Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iğ ipliklerini meydana getirmek.

128.Çekirdeğin görevleri nelerdir? Metabolizmayı kontrol etmek, karakterleri oğul canlılara aktarmak.

129.Yaşlanan bitki hücrelerinde bir tek büyük kofulun bulunmasının nedeni nedir? Bitkilerde metabolizma artığı ürünlerin kofullarda depolanması.

130.Hücre çeperinin yapısı nasıldır? Selülozdan meydana gelir. Çeper üzerinde kütin, lignin, süberin, kalsiyum ve silisyum gibi maddeler birikerek çeperin farklılaşmasına neden olur.

131.Bitkilerde çiçek ve meyvelerin renklerini ne verir? Plastidler ve koful özsuyunda bulunan antokyan denilen madde.

132.Hücrenin bölünme nedenlerini yazın. Hücre yüzeyini artırmak ve hacmini küçültmek için. Hücrenin büyümesi çekirdeğin etki alanını sınırlar. Çekirdeğin etki alanını artırmak için hücre bölünür.

133.Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri nelerdir? Çift zarlıdırlar. Kendilerine ait DNA’ları vardır. ATP’nin sentezlendiği yerlerdir.

134.Mitoz olayının en önemli sonucu nedir? Hücreden hücreye kalıtsal devamlılığı sağlar. Mitoz sayesinde, yeni meydana gelen hücreler ana-baba hücrenin sahip oldukları yeteneğin aynısına sahip olurlar. Bu da kendini eşleyen DNA moleküllerinin her oğul hücreye tam bir takım halinde geçmesiyle mümkün olur.

135.Ökaryot hücrelerde hücre bölünmesi hangi iki evreden oluşur? Mitoz olarak adlandırılan çekirdek bölünmesi ve sitokinez olarak adlandırılan sitoplazma bölünmesi.

136.Mitoz bölünmenin safhalarının isimlerini sırasıyla yazın. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz.

137.İnsan gametinde kaç kromozom bulunur? Bunların kaç tanesi Otozom, kaç tanesi gonozomdur? İnsan gametinde 23 kromozom bulunur. Bunlardan 22 tanesi otozom, 1 tanesi gonozomdur.

138.İnsanlarda erkeklerin ve dişilerin vücut hücrelerindeki kromozom formülünü yazınız. Erkeklerde (44 + XY), Dişilerde (44 + XX)

139.Bitki hücresinin mitoz bölünme sırasında ara plağı ile ikiye bölünmesinin nedeni nedir? Hücre zarının dışında selüloz çeperin bulunması.

140.Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür? Üreme organlarında üreme ana hücrelerinde (Yumurtalık ve testislerde) görülür.

141.Mayoz bölünme ile ne sağlanır? Dölden döle kromozom sayısının sabit kalması korunur. Gen çeşitliliğine sebep olur.

142.Oogenezde aktif olmayan hücrelere ne ad verilir? Kutup hücreleri.

143.İnsanlar ve amipler arasında mitoz bölünme hangi yönden farklıdır? İnsanlarda mitoz bölünme büyüme, gelişme ve eskiyen yerlerin onarımını sağlar. Amiplerde mitoz bölünme çoğalmayı sağlar.

144.Bir insanın bazal metabolizması ölçülürken hangi şartlara dikkat edilmelidir? En son alınan besinin ölçme işleminden 12 Saat önce alınmasına, Ölçme sırasında kişinin tam dinlenme halinde tutulmasına, Ölçme sırasında ortam sıcaklığının belirlenmesine, Vücut yüzeyinin hesaplanmasına.

145.ATP’nin molekül yapısı nasıldır? Adenin denilen azotlu bir organik baz, Riboz denilen 5 karbonlu bir şeker ve üç fosfat grubundan yapılmış bir moleküldür.

146.ATP sentezi kaç yolla olur? Oksijenli solunum, Oksijensiz solunum, Fotosentez.

147.Eğer organizmalar enerjiyi karbonhidratlarda değil, ATP de depolasalardı ne gibi problemler olurdu? Hücre içi daha asidik olurdu. Fosfor şu an bulunduğundan daha çok kullanılırdı.

148.Bir nükleotidin yapısında 5 karbonlu şekerle azotlu organik bazın oluşturduğu kısma ne denir? Nükleozit.

149.Mrna’nın görevi nedir? Hücredeki RNA miktarının % 5’ini oluşturur. DNA da bulunan genetik bilgiyi belli şifreler (kodon) halinde çekirdekten sitoplazmaya aktarır.

150.Hücre hayatında DNA’nın iki önemli görevini açıklayın. Temel hücresel görevleri kontrol etmek, Genetik direktiflerin oğul döllere aynen iletilmesini sağlamak.

151.DNA modelinden faydalanılarak hangi biyolojik olaylar açıklandı? DNA’nın hücre bölünmesinden önce kendini nasıl eşlediği, Protein sentezi için nasıl şifre taşıdığı, Mutasyonun nasıl meydana geldiği açıklandı.

152.Genetik şifre nedir? Genetik şifre bütün canlılarda aynı mıdır? DNA’dan gönderilen hücre içindeki bütün olayları etkileyen mesajlara denir. Genetik şifre her canlıda farklıdır.

153.DNA’nın neden mrna gibi bir aracı yardımıyla çalışmak zorunda olduğu düşünülür? DNA büyük bir molekül olduğu için çekirdekten dışarı çıkmaz. Proteinler çekirdek dışında, endoplazmik retikulum boyunca dağılmış olan ribozomlarda sentezlenirler. Direktiflerin çekirdekten sitoplazmaya taşınabilmesi için bir aracıya ihtiyaç vardır.

154.Trna’nın protein sentezindeki görevi nedir? Trna hücre içindeki Amino asitleri tanır ve bunları proteinlerin sentezlendiği ribozomlara taşır.

155.DNA’nın Replikasyon yapması hücre bölünmesi açısından neden önemlidir? Hücre bölünmesi ile özellikler yeni hücrelere geçer. Bir türün bütün bireylerindeki hücreler aynı tip ve sayıda kromozoma sahip olur.

156.Virüsler, canlılara has özelliklerden hangilerine sahiptirler? DNA veya RNA içermeleri, Konak hücre içinde üremeleri, Mutasyona uğramaları, Üremeleri sırasında yeni gen kombinezonları oluşturmaları.

157.Virüslerin çoğalmasını hangi faktörler sınırlamaktadır? Virüslerin üremeleri konak hücrelere yayılma ve orada çoğalma yetenekleri ile sınırlıdır.

158.DNA içeren virüslere örnek veriniz? Bakteriyofaj, çiçek hastalığı, suçiçeği ve uçuk (herpes) virüsü.

159.RNA içeren virüslere örnek veriniz? Tütün mozaik virüsü, çocuk felci, grip, AİDS, kızamık, kabakulak ve patates, salatalık, marul bitkilerinde hastalık yapan virüsler.

160.Virüslerle mücadele etmek neden zordur? Çeşitleri fazladır, Çok küçüktürler, Antibiyotikten etkilenmezler, Çabuk ürerler ve konakçı canlıyı kullanırlar.

161.Işık enerjisi kullanarak besin sentezleyen bakteriler nasıl adlandırılır? Fotoototrof bakteriler.

162.Şekillerine göre bakterilerin isimlerini yazın. Yuvarlak (Coccus), çubuk (bacillus), spiral (spirillum), virgül (vibriyon).

163.Bakteriler oksijen ihtiyaçlarına göre nasıl adlandırılırlar? Oksijen varlığında yaşayanlar (aerob bakteri), oksijensiz ortamda yaşayanlar (anaerob bakteri), her iki ortamda da yaşayanlar (geçici aerob ve geçici anaerob bakteriler).

164.Bakterilerde solunum enzimleri nerelerde bulunur? Sitoplazmada veya hücre zarında bulunur.

165.Bakteri populasyonunda geometrik dizi şeklinde çoğalma neden sürekli olmaz? Bakteriler çoğalmaları için ortamdaki su ve besin maddelerini bitirirler. Bu sırada ortamda alkol ve asitli bileşiklerle beraber zehirli atıklar da meydana gelir. Bu durum bakterilerin sayıca artışını engeller.

166.Bakterilerde endospor nedir ve hangi şartlarda meydana gelir? Endospor bakteri sitoplazmasının su kaybederek büzülmesi ve etrafının dayanıklı bir zarla çevrilmesiyle bakterinin içinde oluşur. Bu olay üreme değildir. Bakterinin elverişsiz ortamlarda uzun zaman canlı kalabilmesini sağlar. Endospor yüksek sıcaklıkta ve kurak ortamlarda oluşur.

167.Ototrof ve saprofit bakterilerin parazit bakterilere üstün olmasını sağlayan özellik hangisidir? Gelişmiş enzim sistemine sahip olmaları.

168.Prokaryot bir hücredeki protein sentezinin ökaryot hücreye göre daha hızlı olmasının nedeni nedir? Çekirdek zarının bulunmaması.

169.Tatlı sularda yaşayan bazı bir hücrelilerdeki Kontraktil kofulların temel görevi nedir? Fazla suyu aktif taşıma yaparak difüzyonun tersi yönde boşaltmak.

170.Çok hücreli organizmalarda doku, organ ve organ sistemlerine niçin ihtiyaç duyulur? Organizmanın bütünlüğünün devamı için, Enerjinin korunumu için, Hücrelerin özelleşmesi bir canlıya nasıl üstünlük sağlar, Enerjinin daha verimli kullanılmasına yol açar, İri parçalar halinde besinlerden yararlanma imkanı doğar.

171.Çok hücreli organizmaların gelişimine bağlı olarak, bir hücreli organizmalarda bulunmayan ne gibi bir özel problem vardır? İç çevreden atıkların uzaklaştırılması, Besin maddelerinin bütün hücrelere dağıtılması, Organizmanın kendini eşleme olayı, Hücre içi ve hücreler arası kontrol ve koordinasyon.

172.Özelleşmiş hücre nedir? Belirli görevleri yapmak üzere farklılaşmış, şekil ve yapı bakımından benzer hücrelerdir. Kas ve sinir hücreleri özelleşmiş hücrelerdir.Özelleşmiş hücreler dokuları, organları ve sistemleri meydana getirir.

173.Aktif taşımanın özellikleri nelerdir? Enerji harcanır, Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur, Canlı hücrelerde görülür, Enzimler kullanılır.

174.Pasif taşımanın özellikleri nelerdir? Enerji harcanmaz, Taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğrudur, Canlı ve cansız hücrelerde görülür, Sıcaklık ve hareket difüzyonu artırır.

175.Hücrenin çok yoğun ortama konması halinde su kaybetmesi olayına ne ad verilir? Plazmoliz.

176.Hücrenin az yoğun ortama konması halinde su alarak şişmesi olayına ne ad verilir? Deplazmoliz.

177.Büyük moleküllü katı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına ne denir? Fagositoz.

178.Büyük moleküllü sıvı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına ne denir? Pinositoz.

179.Deplazmoliz halindeki bir bitki hücresini saf suda bekletmeye devam edildiğinde koful sürekli su alarak büyür ve sitoplazmayı hücre çeperine doğru iter bu olaya ne denir? Turgor.

180.Bitki hücrelerine giren suyun hücrenin içinden dışına doğru yaptığı etkiye ne denir? Turgor basıncı.

181.Doğadaki canlıların özelliklerine, yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına ne denir? Sınıflandırma (Taksonomi).

182.Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, yalnızca kendi aralarında serbestçe üreyebilen ve verimli (kısır olmayan) yavrular oluşturan bireyler topluluğuna ne denir? Tür

183.Sınıflandırmada kullanılan basamaklar (sınıflandırma) en küçük topluluktan en büyüğüne doğru nasıl sıralanır? Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alem olarak sıralanır.

184.Sınıflandırmada alemden türe doğru inildikçe birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir? Birey sayısı azalır, ortak özellikler artar.

185.Sınıflandırmada türden aleme doğru çıkıldıkça birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir? Birey sayısı artar, ortak özellikler azalır.

186.Havanın serbest azotunu yakalayarak toprakta azotlu bileşikleri oluşturan ve toprağın verimini artıran canlı grubu hangisidir? Mavi-yeşil algler.

187.Basit bölünme ile çoğalan ve basit beslenme ihtiyaçları olan öncü organizma hangisidir? Mavi-yeşil algler.

188.Bakterilerin antibiyotiğe ve kimyasal maddelere karşı kazandığı direnci nesiller boyu aktaran DNA kısmına ne denir? Plazmid.

189.Protozoaların çeşitleri nelerdir? Kamçılılar (flagellata), Kökayaklılar (Rhizopoda), Sporlular (sporozoa), Sililer (cilliata).

190.Protistlerden olan öglenanın özelliği nasıldır? Kamçılı olduklarından hareketlidirler bu nedenle hayvan olarak değerlendirilirken, klorofil taşıdıklarından dolayı da bitki olarak değerlendirilirler.

191.İnsanlarda uyku hastalığına sebep olan ve Çeçe sineği tarafından taşınan sporlu canlının adı nedir? Trypanosoma gambiense.